Wydawca:
Masa Prasy Jakub Halcewicz-Pleskaczewski
ul. Komorska 4 lok. 25, 04-161 Warszawa
tel. +48 604 447 298, redakcja@magazynwpunkt.com

Redaktor naczelny: Jakub Halcewicz-Pleskaczewski, jakub.halcewicz@magazynwpunkt.com

Zespół: Sebastian Duda, Rafał Hetman, Miłada Jędrysik, Emilia Kolinko, Jarosław Marczuk, Maciej Okraszewski, Anna Mateja, Ewa Rżysko, Barbara Szelewa, Olgierd Świda, Wojciech Załuska

Korekta: Ewelina Pędzich

Opracowanie graficzne i skład aplikacji: Michał Przeździecki

Fotoedycja: Dagmara Staga

Reklama: Atmedia, sales_interactive@atmedia.pl, tel: +48 22 24 16 950, artmedia.pl/oferta, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Zobacz, jak czytać "W PUNKT" na urządzeniach z Androidem i na komputerze.Facebook Twitter