POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma Masa Prasy Jakub Halcewicz-Pleskaczewski (dalej Masa Prasy), wydawca magazynu „W Punkt”, z siedzibą w Warszawie, ul. Komorska 4 lok. 25, NIP 5213154327, REGON 146597358, przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności w internecie, w tym ochronę danych osobowych Klientów zamawiających magazyn „W Punkt” w wersji na iPada za pośrednictwem Apple Store (dalej Klienci).

 

Dane osobowe Klientów zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204).

Klientom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.

Dane Klientów wykorzystuje się w celach prowadzenia pomiaru i ulepszania usług, informowania o usługach firm trzecich, które współpracują z Masą Prasy, prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody na tego typu działania przez Klienta.

Masa Prasy nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Klientów, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, albo na żądanie uprawnionych organów.

Masa Prasy może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne. Dane te jednak nie pozwalają zidentyfikować poszczególnych Klientów i nie stanowią danych osobowych.

Masa Prasy stosuje mechanizm tzw. cookies, który służy do identyfikacji przeglądarki użytkownika w trakcie korzystania z serwisu www.magazynwpunkt.pl. Mechanizm ten nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach, stosowany jest jedynie w celu agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników. Użytkownik może usunąć cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z serwisu www.

Masa Prasy nie odpowiada za zasady (polityki) prywatności stron www, na które będzie wchodził Klient poprzez linki zamieszczone w ramach wydań tytułów prasowych Masy Prasy w wersji na iPada.

Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Apple Store. Masa Prasy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Apple Store oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych ora za Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Apple Store.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, Masa Prasy poinformuje Klientów na stronie www.magazynwpunkt.pl.

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności Klienci mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: pomoc@magazynwpunkt.pl lub pisemnie na adres siedziby Masy Prasy.

Zobacz, jak czytać "W PUNKT" na urządzeniach z Androidem i na komputerze.Facebook Twitter